مدارس غیردولتی

اطلاعاتی درباره مدارس غیر دولتی

انواع مدارس در ایران

انواع مدارس و مراکز آموزشی موجود:

1- مدارس دولتی 2- مدارس غیرانتفاعی 3- مدارس استثنایی4- مدارس آموزشگا‌ه‌های آزاد 5- مدارس وابسته به وزارتخانه‌ها 6- مدارس خارجی 7- مدارس تطبیقی 8- مدارس اقلیت‌های مذهبی 9- مدارس شاهد و مدارس نمونه
10- مدارس شبانه 11- مؤسسات تربیت معلم 12- دور‌ه‌های كارداني کارشناسی وکوتاه‌مدت  در چند سال اخیر مدارس هوشمند و آموزش از راه دور نیز به این لیست اضافه شده است
+ نوشته شده در  ۸۸/۰۹/۲۰ساعت   توسط زهرا قاسمیه  |